digierko_header

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään taloushallinnon ohjaukseen, prosessien ja työroolien muutokseen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttavat koulutuksen yhteistyössä.

Koulutus järjestetään 17.9.2020 – 21.5.2021 ja se sisältää 30 op laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 11 lähityöskentelypäivää ja etäopiskelua. Lähipäiville on tarjolla myös verkko-osallistumismahdollisuus.

Hakuaika  on 2.3. – 31.8.2020.

KENELLE

Koulutus on suunnattu tradenomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta taloushallinnon tai rahoituksen tehtävistä ja halua uudistaa ja syventää osaamistaan.

HYÖTY OPISKELIJALLE

Minä olen saanut tästä koulutuksesta todella paljon, sekä tiedollisesti että innostuksen ja motivaation kasvun kautta! Koulutus ja luennot ovat ylittäneet kaikki odotukseni jotka sille asetin. Henkilökunta on tehnyt loistavaa työtä rakentaessaan tämän koulutusohjelman. Ja lämmin kiitos kaikille kurssikavereilleni! On ollut avartavaa kuulla, miten eri yrityksissä toimitaan, millaisia onnistumisia ja haasteita itse keneltäkin on.

Seppo, Digitaalisen talousohjauksen opiskelija

Opit teorian ja käytännön avulla digitaalisesta taloushallinnosta laaja-alaisesti parhaiden ammattilaisten ohjauksessa. Koulutusmoduulit sisältävät asiakokonaisuuksia digitaalisesta liiketoiminnasta, talousjohtamisesta, raportoinnista ja sen kehittämisestä, liiketoiminnan mittaamisesta sekä raporttien visualisoinnista. Lisäksi tutustut koulutusohjelman aikana erilaisiin työkaluihin, joista osasta on mahdollista myöhemmin suorittaa myös sertifikaatti.

Koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja koostuu moduuleista, joita voi anoa hyväksi luettavaksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

HYÖTY YRITYKSELLE

Koulutus on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa ja vastaa niihin käytännön haasteisiin, joita digitaalisuus tuo organisaatioille. Koulutuksen aikana työntekijänne syventää digitaalista osaamistaan, uudistaa talousraportointia ja -ohjausta osana uutta talousjohtamista. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista ja tarjota työkaluja, joita tarvitaan taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä uudistuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutuksen tehtävät voidaan linkittää organisaation omiin ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin.

MODUULIT JA AIKATAULU

Koulutus järjestetään 17.9.2020– 21.5.2021  ja sisältää 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 11 lähityöskentelypäivää sekä etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Lähipäivät järjestetään torstaisin ja perjantaisin alustavasti seuraavasti:

  • 17. – 18.9.2020 Pääkaupunkiseutu
  • 22. – 23.10.2020 Pääkaupunkiseutu
  • 19. – 20.11.2020 Pääkaupunkiseutu
  • 21. – 22.1.2021 Tampere
  • 18. – 19.3.2021 Pääkaupunkiseutu
  • 21.5.2021 Pääkaupunkiseutu

Lähipäiville on myös mahdollista osallistua verkon välityksellä.

Pääkaupunkiseutu: Haaga-Helia Pasila / Laurea Tikkurila / Metropolia

KOULUTTAJAT

  • Susanna Honka, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Tero Hujala, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Kaija Koivusalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Pasi Kuusijärvi, Tampereen ammattikorkeakoulu

HINNAT JA ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen mahtuu mukaan yhteensä 60 opiskelijaa (max. 15 opiskelijaa/amk). Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä taloushallinnon tai rahoituksen työkokemusta. Koulutus toteutetaan suomeksi, mutta osa materiaalista on englanninkielistä.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta tehdään hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 31.8.2020. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostilla. Valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 7.9.2020

Haku on voimassa kaikkiin neljään ammattikorkeakouluun, mutta haun yhteydessä voi esittää toiveen, mihin ammattikorkeakouluun haluaa tulla valituksi.

Koulutus on saman sisältöinen riippumatta siitä, mihin ammattikorkeakouluun opiskelija valitaan.

Haku: 2.3. – 31.8.2020

Vahvistetut perumisehdot: Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50% koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. 

LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA:

Haaga-Helia, Tuuli Itkonen, tuuli.itkonen@haaga-helia.fi
Laurea, Teija Uino, teija.uino@laurea.fi
Metropolia, Niina Tapanainen, niina.tapanainen@metropolia.fi
TAMK, Pasi Kuusijärvi, pasi.kuusijarvi@tuni.fi

digitekija_hae_nappi4